Kontakt

Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Štefánikova štvrť 534 / 16
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Prevádzka
Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Kukučínova 4
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Email: info@mystique-dummy.sk
Telefón: +421 41 4333 999
Fax: +421 41 4333 996


IČO: 46797416
IČ DPH: SK2023581450

Bankové spojenie:
VUB A.S., Bratislava (SK)
IBAN:SK4802000000003758756358
SWIFT: SUBASKBX

 

Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod 

Informácie o predávajúcom:
Miroslav Gacík – MYSTIQUE s.r.o.
Štefánikova štvrť 534/16
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

IČO: 46797416
IČ DPH: SK2023581450

Email: info@mystique-dummy.sk
tel. č.:+421 41 4333 999
fax č.: +421 41 4333 996
mob. č: +421 911 431821

číslo bank. účtu: VUB a.s. Bratislava (SK)
IBAN: SK4802000000003758756358, BIC: SUBASKBX

1.     Rozsah

Pre všetky objednávky a vzťahy súvisiace s internetovým obchodom našej spoločnosti http://www.mystique-dummy.sk/e-shop/ platia nasledujúce termíny, platobné a ostatné podmienky a dojednania.

2.     Predávajúci a kupujúci

Obchodný vzťah (nákup) realizujete s predávajúcim - firmou Miroslav Gacík-MYSTIQUE s.r.o.. V prípade otázok sa môžete na nás obrátiť v po-pia 6:30 – 14:30 hod. na telefónnom čísle +421 41 4333 999 alebo mobil +421 911 431 821alebo e-maili info@mystique-dummy.sk.

Kupujúci - podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje naše produkty, resp. tovary alebo služby za účelom svojho podnikania - ich ďalšieho predaja, či obchodovania s nimi alebo ich používania. 

3.     Uzatvorenie zmluvy

Produkty, resp. tovary umiestnené v internetovom obchode predstavujú záväznú ponuku pre uzatvorenie zmluvy. Podmienkou pre platné uzavretie zmluvy je dokončený proces odoslania objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až potvrdením dostupnosti tovaru a spracovaním objednávky zo strany predávajúceho. Vo fáze spracovávania objednávky môže predávajúci jednostranne objednávku zrušiť alebo upraviť na základe skladového stavu s tým, že informuje kupujúceho.

Ako objednať tovar na e-shope :

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke http://www.mystique-dummy.sk/e-shop/Tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Vložiť do košíka alebo Pridať do košíka". Po ukončení nakupovania zvolí zákazník " Nákupný košík", skontroluje jeho obsah a v prípade, že s obsahom košíka súhlasí, zvolí si typ dopravy a typ platby. Pokračuje stlačením "Objednať". Ďalším krokom je potvrdenie alebo zmena fakturačnej a dodacej adresy. Ak nie ste zaregistrovaní, môžete sa zaregistrovať priamo v tejto fáze a tiež je nutné potvrdiť súhlas s obchodnými podmienkami. Posledným krokom je odoslanie objednávky. Stlačením tlačidla Odoslať! sa stávate naším klientom a objednávka je následne odoslaná k nám na spracovanie.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu http://www.mystique-dummy.sk/e-shop/sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Minimálna hodnota objednávky je 50,- EUR bez DPH a bez prepravných nákladov! 

4.     Cena tovaru

Cena tovaru je uvedená bez DPH aj s príslušnou sadzbou DPH v mene EUR (€) a platná pre kupujúceho je cena, ktorá sa zobrazuje v čase zadávania objednávky kupujúcim pri konkrétnom produkte. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu ceny vo fáze spracovávania objednávky po predchádzajúcom upovedomení kupujúceho (napr. v prípade technických problémov E-shopu a pod.)

5.     Spôsob platby

Platba je možná na dobierku úhradou v hotovosti alebo platobnou kartou prepravcovi, bankovým prevodom na základe faktúry alebo bankovým prevodom platbou vopred na základe zálohovej faktúry, službou CardPay (platobnou kartou) alebo službou PayPal.


Platba vopred (v prípade vystavenia zálohovej faktúry)

V zálohovej faktúre nájdete všetky potrebné údaje k úhrade. Po uhradení sumy na zálohovej faktúre Vám odošleme tovar. Náš bank. účet č.: VUB a.s. Bratislava (SK), IBAN: SK4802000000003758756358, BIC: SUBASKBX


Poštovné v prípade platby vopred je 1,90 EUR s DPH.

Platba na dobierku

V prípade platby na dobierku sa do hodnoty objednávky priráta poštovné za dobierku vo výške 2,90 € s DPH. Úhradu faktúry realizujete prepravcovi pri preberaní tovaru v hotovosti alebo platobnou kartou.


Paypal- prirážka vo faktúre + 3,7 % hodnoty objednávky!

Prostredníctvom PayPalu predávajúci nezíska informácie o vašej platobnej karte. Informácie o karte totiž zadáte iba raz a to pri založení vášho PayPal účtu. Všetky vaše on-line nákupy potom prebiehajú prostredníctvom ‘sprostredkovateľa’, ktorým je práve PayPal. Vy zadáte na PayPal číslo platobnej karty, predávajúci však získa len platbu, nie informácie o karte. Kedykoľvek potom chcete zaplatiť za tovar alebo službu on-line, kliknete na platbu cez PayPal a budete presmerovaní na váš PayPal účet, kde platbu potvrdíte a peniaze sa potom presunú z karty cez PayPal k predávajúcemu. Náš obchod Vám umožňuje platiť prostredníctvom služby PayPal:

https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/home

Poštovné v prípade platby službou PayPal je 1,90 EUR s DPH.

Bankový prevod

V prípade platby bankovým prevodom realizujte platbu až po vystavení a na sumu faktúry na náš účet č.:
VUB a.s. Bratislava (SK)
IBAN: SK4802000000003758756358, BIC: SUBASKBX


Poštovné v prípade bankového prevodu je 1,90 EUR s DPH.

6.     Výhrada vlastníctva

Tovar zostáva našim majetkom až do úplného zaplatenia celej fakturovanej sumy. 

7.     Dodacie podmienky

Miesto zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom zvoleného prepravcu. Zásielka s tovarom obsahuje faktúru, prípadne tá je odoslaná e-mailom. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termínepodľa dostupnosti tovaru na sklade (informácia o dostupnosti tovaru je vždy uvedená pri konkrétnom tovare na E-shope) a prevádzkových možností predávajúceho. Termín odoslania tovaru je obvykle do 1-3 pracovných dní od jej potvrdenia. Odoslaný tovar je doručený do 1-3 pracovných dní od dátumu odoslania. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať písomne alebo telefonicky.

V prípade, že nie je tovar skladom, môže sa jeho dodacia lehota predĺžiť až na 60 dní. V prípade objednávky tovaru na zákazku podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho je dodací termín 1 – 4 týždne od dátumu objednania.

 8.     Prepravné náklady

K uvedeným cenám produktov je potrebné prirátať hodnotu prepravných nákladov. Pri platbe na dobierku máte možnosť zaplatiť kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou.

Cena poštovného pri dobierke je 2,90 EUR s DPH, pri platbe vopred a platbe službou PayPal je poštovné 1,90 EUR s DPH. Ak hodnota objednávky je rovná alebo presahuje sumu 100 EUR s DPH bez poštovného, poštovné je zadarmo. Pri platbách službami CardPay, alebo PayPal je nutné počítať s príslušnou percentuálanou prirážkou z hodnoty faktúry v závislosti od zvolenej platby.

Tovar zasielame prepravnou spoločnosťou DPD - Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,Technická 7
821 04 Bratislav
a, tel: 18 373 (v pracovné dni 8:00-18:00), tel. medzinárodné hovory   + 421 2 44 45 14 19, fax.: + 421 2 44 44 25 56, e-mail:
dpd@dpd.sk

 9.     Špecifický tovar na mieru podľa požiadaviek zákazníka

Špecifický tovar vyrobený na mieru podľa požiadaviek zákazníka je možné dodať po predošlom telefonickom alebo e-mailovom dojednaní so spoločnosťou Miroslav Gacík – MYSTIQUE. Cena je stanovená osobitne pred uskutočnením výroby. Dodací termín je 1-4 týždne od dátumu objednania. Dodací termín začína plynúť dňom uhradenia ceny za tovar platbou vopred. Tento tovar nie je možné po jeho prevzatí kupujúcim, vrátiť! 

10.  Reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
V prípade reklamácie nám zašlite e-mail na našu adresu service@mystique-dummy.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, kód tovaru, číslo faktúry, stručný popis chyby a fotografiu chyby. 
V prípade, že nebude možné posúdiť z fotografie a popisu oprávnenosť reklamácie, bude nutné zaslať reklamovaný tovar na adresu:

Miroslav Gacík – MYSTIQUE s.r.o.

Štefánikova štvrť 534/16

024 01 Kysucké Nové Mesto

email: service@mystique-dummy.sk

telefon:+421 41 4333 999, fax +421 41 4333 996, mobil +421 911 431821

 

Vaša reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote do 30 pracovných dní. V prípade uznania oprávnenosti reklamácie, náklady spojené s náhradou tovaru a dopravou hradí predávajúci. V opačnom, teda ak reklamácia bude posúdená ako neoprávnená, znáša všetky náklady, vrátane prepravných, kupujúci. 

11.  Práva a povinnosti predávajúcehoPredávajúci sa zaväzuje dodať tovar na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za: 

1. oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného kuriérskou spoločnosťou

2. poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou

3. nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

 

12.  Práva a povinnosti kupujúceho

·       kupujúci (alebo ním poverená osoba uvedená na objednávke v adrese doručenia) je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci odmietne prevziať tovar od kuriéra, alebo bude potrebné dodávku opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci

·       zaplatiť objednaný tovar na základe dojednanej ceny, ktorá je uvedená na faktúre a priložená k tovaru alebo zaslaná elektronicky

·       Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach - tel.: +421 41 4333 999/mob. č: +421 911 431 821 alebo emailovej adrese service@mystique-dummy.sk

 13.  Záručná doba

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo prevzatia tovaru kupujúcim. Ak kupujúci (spotrebiteľ) využíva zakúpený tovar pre podnikateľskú činnosť v rámci výcvikových škôl, výcviku psov a pod., je záručná doba 12 mesiacov.

Právo na záruku a reklamáciu tovaru zaniká v prípade, že k závade došlo používaním tovaru na iný účel ako je určený, mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu vhodnému pre tovar, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky a práva na reklamáciu tovaru sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

 14.  Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním  a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email service@mystique-dummy.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Kupujúci súhlasí, aby mu prevádzkovateľ posielal na jeho email informácie o aktuálnych ponukách, prezentáciách, súťažiach a pod. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať cez e-mail service@mystique-dummy.sk 

 15.  Komunikácia s kupujúcim

Preferovanými dorozumievacími jazykmi s kupujúcimi sú slovenčina.

Internetový obchod našej spoločnosti je spracovaný v jazykoch: slovenčina, nemčina, angličtina.

 Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mail na adresu info@mystique-dummy.sk, prípadne sa s nami skontaktujte telefonicky na telefónnych číslach uvedených v kontaktoch.