10.  Reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
V prípade reklamácie nám zašlite e-mail na našu adresu service@mystique-dummy.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, kód tovaru, číslo faktúry, stručný popis chyby a fotografiu chyby.
Do 3 pracovných dní Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe. V prípade, že nebude možné posúdiť z fotografie a popisu oprávnenosť reklamácie, bude nutné zaslať reklamovaný tovar na adresu:

Miroslav Gacík – MYSTIQUE s.r.o.

Štefánikova štvrť 534/16

024 01 Kysucké Nové Mesto

email: service@mystique-dummy.sk

telefon:+421 41 4333 999, fax +421 41 4333 996, mobil +421 911 431821

 

Vaša reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote do 30 pracovných dní. V prípade uznania oprávnenosti reklamácie, náklady spojené s náhradou tovaru a dopravou hradí predávajúci. V opačnom, teda ak reklamácia bude posúdená ako neoprávnená, znáša všetky náklady, vrátane prepravných, kupujúci.