Kontakt

Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Štefánikova štvrť 534 / 16
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Prevádzka
Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Kukučínova 4
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Email: info@mystique-dummy.sk
Telefón: +421 41 4333 999
Fax: +421 41 4333 996


IČO: 46797416
IČ DPH: SK2023581450

Bankové spojenie:
VUB A.S., Bratislava (SK)
IBAN:SK4802000000003758756358
SWIFT: SUBASKBX

Upozornenie: Kožené výrobky

  • V prípade znečistenie, čistite kožený tovar s trochou vody a mydla.
  • Skladujte na chladnom suchom a tmavom mieste, bez vplyvu UV žiarenia
  • Predchádzajte styku s chemikáliami
  • Ak je koža mokrá, nechajte ju vysušiť pri izbovej teplote.
  • Nevhodná starostlivosť a čistenie môžu spôsobiť popraskanie a poškodenie kože.