Upozornenie: Kožené výrobky

  • V prípade znečistenie, čistite kožený tovar s trochou vody a mydla.
  • Skladujte na chladnom suchom a tmavom mieste, bez vplyvu UV žiarenia
  • Predchádzajte styku s chemikáliami
  • Ak je koža mokrá, nechajte ju vysušiť pri izbovej teplote.
  • Nevhodná starostlivosť a čistenie môžu spôsobiť popraskanie a poškodenie kože.