Kontakt

Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Štefánikova štvrť 534 / 16
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Prevádzka
Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Kukučínova 4
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Email: info@mystique-dummy.sk
Telefón: +421 41 4333 999
Fax: +421 41 4333 996


IČO: 46797416
IČ DPH: SK2023581450

Bankové spojenie:
VUB A.S., Bratislava (SK)
IBAN:SK4802000000003758756358
SWIFT: SUBASKBX

3.    Dodacie podmienky, spôsob dodania a poplatky

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne podľa dostupnosti tovaru na sklade (informácia o tom, keď nie je výrobok skladom, je uvedená vždy pri  jednotlivých tovaroch) a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1-14 dní od jej potvrdenia v prípade objednávky na dobierku a do 1-14 dní po obdržaní platby na našom účte v prípade platby zálohou.  V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať písomne alebo telefonicky, pričom sa budeme snažiť vyriešiť problém čo najrýchlejšie. 
 

V prípade, že nie je tovar skladom, môže sa jeho dodacia lehota predĺžiť až na 14 dní, v špecifických prípadoch aj dlhšie, pričom odberateľ bude o tejto skutočnosti informovaný. V prípade objednávky tovaru na zákazku podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho je dodací termín
2 – 4 týždne od dátumu objednania.

Pri platbe na dobierku máte možnosť zaplatiť kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou.

Cena poštovného pre maloochod:  pri dobierke je 2,90 EUR s DPH, pri platbe vopred alebo PayPal je poštovné 1,90 EUR s DPH.  Ak hodnota maloobchodnej objednávky je rovná alebo presahuje sumu 50 EUR s DPH bez poštovného, poštovné je zadarmo. 
Cena poštovného pre veľkoobchod: pri dobierke je 4,90 EUR s DPH, pri platbe vopred alebo PayPal je poštovné 3,90 EUR s DPH. 
 
 Tovar na zákazku
podľa požiadaviek zákazníka (dodacie podmienky)

Špecifický tovar vyrobený na mieru podľa požiadaviek zákazníka je možné dodať po predošlom telefonickom alebo e-mailovom dojednaní s dodávateľom. Cena je stanovená osobitne pred uskutočnením výroby. Dodací termín je 1-4 týždne od dátumu objednania. Dodací termín začína plynúť dňom uhradenia celkovej sumy vystavenej zálohovej faktúry za tovar platbou vopred. Tento tovar nie je možné po jeho prevzatí kupujúcim vrátiť!

 Tovar je doručovaný prostredníctvom:

 
Kuriérskou spoločnosťou  DPD, pričom tesne pred dodaním Vás môže kuriér telefonicky kontaktovať, aby ste si mohli dohodnúť presnejší čas dodania.

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,Technická 7, 821 04 Bratislava, tel. 18 373,
fax.: + 421 2 44 44 25 56, e-mail:dpd@dpd.sk Miesto zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom zvoleného prepravcu. Zásielka s
tovarom obsahuje faktúru, prípadne tá je odoslaná e-mailom.

V prípade vrátenia tovaru naspäť predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru kupujúcim v zmysle podmienok spoločnosti DPD, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady na opätovné zaslanie tovaru vo výške 2,90 EUR + 10 % z hodnoty pôvodne fakturovanej sumy.