Kontakt

Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Štefánikova štvrť 534 / 16
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Prevádzka
Miroslav Gacík - MYSTIQUE s.r.o.
Kukučínova 4
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Email: info@mystique-dummy.sk
Telefón: +421 41 4333 999
Fax: +421 41 4333 996


IČO: 46797416
IČ DPH: SK2023581450

Bankové spojenie:
VUB A.S., Bratislava (SK)
IBAN:SK4802000000003758756358
SWIFT: SUBASKBX

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahuje:

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na  info@mystique-dummy.sk alebo poštou na našu adresu spolu s tovarom(v originálnom balení, nepoužívaný a nepoškodený), originálom faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí. V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok Vám zaniká právo na vrátenie tovaru a uhradená čiastka za tovar Vám takisto nebude vrátená.

Za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok Vám bude uhradená čiastka za tovar vrátená na Váš bankový účet, ktorého číslo nám budete musieť do 14 dní zaslať e-mailom na adresu info@mystique-dummy.sk

Tovar zašlite na adresu:

Miroslav Gacík – MYSTIQUE s.r.o.

Kukučínova 4

024 01 Kysucké Nové Mesto

email: info@mystique-dummy.sk

Zákaznícky servis - telefon:+421 41 4333 999, fax +421 41 4333 996, mobil +421 911 431 821

Tovar na zákazku vyrobený na mieru podľa individuálnych požiadaviek zákazníka nie je možné v zmysle vyššie uvedeného vrátiť!

                                                                                    VZOROVÝ FORMULÁR NA STIAHNUTIE tu