Reklamačný poriadok MO

Reklamácia a jej uplatnenie

Reklamácia výrobku:
Kontrolujte pravidelne stav Vašich tréningových pomôcok a ak zistíte ich poškodenie, nepoužívajte ich ďalej. Predídete tak možným škodám a možnému zraneniu Vás a Vášho psa.
V prípade reklamácie nám zašlite e-mail na našu adresu info@mystique-dummy.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, na ktorom Vás zastihneme, číslo faktúry, kód tovaru, názov tovaru, stručný popis chyby a fotografiu chyby.
V prípade, že nebude možné posúdiť z fotografie a popisu oprávnenosť reklamácie, bude nutné zaslať reklamovaný tovar na adresu:

Miroslav Gacík – MYSTIQUE s.r.o.
Kukučínova 4
024 01 Kysucké Nové Mesto
info@mystique-dummy.sk telefon:+421 41 4333 999, fax +421 41 4333 996, mobil +421 911 431 821


Vaša reklamácia bude vybavená v lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia reklamovaného tovaru.
V prípade, ak reklamácia bude posúdená ako neoprávnená, znáša všetky náklady, vrátane prepravných, kupujúci. Výrobok poslaný na reklamáciu musí byť očistený.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:
Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahuje:
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na info@mystique-dummy.sk alebo poštou na našu adresu spolu s tovarom(v originálnom balení, nepoužívaný a nepoškodený), originálom faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí. V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok Vám zaniká právo na vrátenie tovaru a uhradená čiastka za tovar Vám takisto nebude vrátená.
Za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok Vám bude uhradená čiastka za tovar vrátená na Váš bankový účet, ktorého číslo nám budete musieť do 14 dní zaslať e-mailom na adresu info@mystique-dummy.sk
Tovar zašlite na adresu:

Miroslav Gacík – MYSTIQUE s.r.o.
Kukučínova 4
024 01 Kysucké Nové Mesto
info@mystique-dummy.sk
Zákaznícky servis - telefon:+421 41 4333 999, fax +421 41 4333 996, mobil +421 911 431 821


Tovar na zákazku vyrobený na mieru podľa individuálnych požiadaviek zákazníka nie je možné v zmysle vyššie uvedeného vrátiť!

VZOROVÝ FORMULÁR NA STIAHNUTIE tu

Reklamácia poškodeného balíka:
V prípade doručenia akéhokoľvek vonkajšie poškodeného balíka, treba ihneď pri preberaní urobiť nasledovné kroky:
- spísať reklamačný protokol s kuriérom, ktorý Vám na mieste potvrdí
- potvrdenú reklamáciu zo strany DPD poslať na našu emailovú adresu: info@mystique-dummy.sk spolu s fotografiami poškodeného balíka, popisom poškodenia a číslom balíka DPD
V prípade, že nebudú vykonané horeuvedené kroky, nemôžeme Vám garantovať uznanie reklamácie k Vašej spokojnosti.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:
V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Na vašom súkromí záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Povoliť všetkoNepovoľovať cookies