6.    Reklamácia a jej uplatnenie

Reklamácia výrobku:

V prípade reklamácie nám zašlite e-mail na našu adresu info@mystique-dummy.sk , kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, na ktorom Vás zastihneme, číslo faktúry, kód tovaru, názov tovaru, stručný popis chyby a fotografiu chyby.

Do 3 pracovných dní Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe. V prípade, že nebude možné posúdiť z fotografie a popisu oprávnenosť reklamácie, bude nutné zaslať reklamovaný tovar na adresu:

Miroslav Gacík – MYSTIQUE s.r.o.

Štefánikova štvrť 534/16

024 01 Kysucké Nové Mesto

email: info@mystique-dummy.sk

telefon:+421 41 4333 999, fax +421 41 4333 996, mobil +421 911 431 821

 

Vaša reklamácia bude vybavená v lehote do 30 pracovných dní.

V prípade uznania oprávnenosti reklamácie, náklady spojené s náhradou tovaru a dopravou hradí predávajúci. V opačnom prípade, teda ak reklamácia bude posúdená ako neoprávnená, znáša všetky náklady, vrátane prepravných, kupujúci. Výrobok poslaný na reklamáciu musí byť očistený.

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahuje:

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na  info@mystique-dummy.sk alebo poštou na našu adresu spolu s tovarom(v originálnom balení, nepoužívaný a nepoškodený), originálom faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí. V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok Vám zaniká právo na vrátenie tovaru a uhradená čiastka za tovar Vám takisto nebude vrátená.

Za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok Vám bude uhradená čiastka za tovar vrátená na Váš bankový účet, ktorého číslo nám budete musieť do 14 dní zaslať e-mailom na adresu info@mystique-dummy.sk

Tovar zašlite na adresu:

Miroslav Gacík – MYSTIQUE s.r.o.

Štefánikova štvrť 534/16

024 01 Kysucké Nové Mesto

email: info@mystique-dummy.sk

Zákaznícky servis - telefon:+421 41 4333 999, fax +421 41 4333 996, mobil +421 911 431 821

Tovar na zákazku vyrobený na mieru podľa individuálnych požiadaviek zákazníka nie je možné v zmysle vyššie uvedeného vrátiť!

                                                                                    VZOROVÝ FORMULÁR NA STIAHNUTIE tu

Reklamácia poškodeného balíka:

V prípade doručenia akéhokoľvek vonkajšie poškodeného balíka, treba ihneď pri preberaní urobiť nasledovné kroky:

- spísať reklamačný protokol s kuriérom, ktorý Vám na mieste potvrdí

- potvrdenú reklamáciu zo strany DPD poslať na našu emailovú adresu: info@mystique-dummy.sk spolu s fotografiami poškodeného balíka, popisom poškodenia a číslom balíka DPD

V prípade, že nebudú vykonané horeuvedené kroky, nemôžeme Vám garantovať uznanie reklamácie k Vašej spokojnosti.